De Stichting wil bevorderen dat Kwetsbare Jongeren kunnen deelnemen aan het sociale economische leven, zonder daarbij iemand uit te sluiten.

oie transparent

Op wie richt Stichting Nieuwe Kans zich ?

De stichting Nieuwe Kans wil kwetsbare jongeren, door middel van een intensieve begeleiding in een traject van maximaal 12 maanden, waarin diverse trainingen worden aangeboden, helpen aan een werkplek. Deze aanpak is erop gericht dat deze jongeren positief kunnen deelnemen in de maatschappij, zij werken aan hun eigen zelfbeeld. Ook is dit aanbod om de jeugdcriminaliteit (waaronder radicalisering) tegen te gaan.

De stichting zal zich in eerste instantie richten op de kwetsbare jongeren.  Tijdens de duur van het project zal worden geëvalueerd en bijgeschaafd daar waar nodig. Vanuit documenten bleek dat er zo’n 13.000 kwetsbare jongeren zijn. Bij een positief resultaat kan het aanbod van deze trajecten worden uitgebreid naar andere stadsdelen, provincies en kunnen er meer jongeren deelnemen.

De jongeren worden aangemeld door het DWI, het UWV, scholen en of hulpverlenende instanties. De meeste kwetsbare jongeren hebben een schoolcarrière; speciaal onderwijs, praktijk onderwijs e.d.

 

 Aanmelden