De Stichting wil bevorderen dat Kwetsbare Jongeren kunnen deelnemen aan het sociale economische leven, zonder daarbij iemand uit te sluiten.

oie transparent

Over ons

 

Missie

De Stichting wil bevorderen dat Kwetsbare Jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar kunnen deelnemen aan het sociale economische leven, zonder daarbij iemand uit te sluiten.

Vanuit het multidisciplinair team worden jongeren begeleid vanuit de expertise van de individuele begeleiders.

De Teamleden zullen vanuit verschillende werkgebieden komen, zoals de zogenaamde ervaringsdeskundigen, de jeugdhulpverlening, onderwijs, UWV, politie etc.

Door een multidisciplinaire aanpak kan breed ingezet worden op de begeleiding.

 

Visie

Een stichting kan op kleine schaal gerichte aanpak bieden in een bepaalde regio, gericht op een bepaalde doelgroep.

De stichting wil onafhankelijk aan de slag met haar doelstelling en dit financieren door middel van subsidies vanuit overheid c.q. gemeente en het verkrijgen van fondsen, donaties en financiële bijdragen vanuit het bedrijfsleven.

 

Betekenis logo

Het logo: is een waarschuwingsbord, zoals die in de Wegenverkeerswet staat omschreven en dus herkenbaar is in ons straatbeeld.

We hebben dit bord gekozen voor de herkenbaarheid.

Zoals het soms gaat met verkeersborden weten we niet precies wat daarmee bedoeld wordt.

Op het bord is een afbeelding overgenomen van “werk in uitvoering” en daarbij een vallend figuur. 

Onderaan het bord zijn twee open handen geplaatst, die symboliseren dat wij deze vallende personen willen opvangen en later weer te kunnen loslaten.

Als je valt ben je immers kwetsbaar en als je iets wilt loslaten moet je, je handen ook weer openen.