28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
70,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Weet je Eigenlijk
Weet je eigenlijk
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...

De Stichting wil bevorderen dat Kwetsbare Jongeren kunnen deelnemen aan het sociale economische leven, zonder daarbij iemand uit te sluiten.

oie transparent

Stichting Nieuwe Kans ?

 

De Stichting wil bevorderen dat Kwetsbare Jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar kunnen deelnemen aan het sociale economische leven, zonder daarbij iemand uit te sluiten.

Vanuit het multidisciplinair team worden de jongeren begeleid vanuit de expertise van de individuele begeleiders. De Teamleden zullen vanuit verschillende werkgebieden komen, zoals de zogenaamde ervaringsdeskundigen, de jeugdhulp verlening, onderwijs, UWV, politie etc. Door een multidisciplinaire aanpak kan een breed ingezet worden op de begeleiding.

Een stichting kan op kleine schaal gerichte aanpak bieden in een bepaalde regio, gericht op een bepaalde doelgroep. De stichting wil onafhankelijk aan de slag met haar doelstelling en dit financieren door middel van subsidies vanuit overheid c.q. gemeente en het verkrijgen van fondsen, donaties en financiële bijdragen vanuit het bedrijfsleven.